Zone 10 - 16 Crew
29.07.16 - 21:00 de_mirage
Round 1
Takım Öldüren Ölen Silah
TERRORIST k$_1 =DD warden^ glock
TERRORIST ^KEY^ SHAKAL * GIGABYTEâ„¢ hegrenade
TERRORIST Rage surrenderG glock
TERRORIST CANKU7 GRAYFOX; glock
TERRORIST Rage Kyu glock
MVP
Rage
Kazanma
Normal
Skor
0 - 1

Round 2
Takım Öldüren Ölen Silah
CT warden^ ^KEY^ fiveseven
TERRORIST bishop SHAKAL * GIGABYTEâ„¢ ak47
CT GRAYFOX; bishop fiveseven
CT GRAYFOX; Rage ak47
TERRORIST k$_1 =DD surrenderG ak47
TERRORIST CANKU7 GRAYFOX; ump45
CT Kyu k$_1 =DD fiveseven
TERRORIST CANKU7 warden^ ump45
CT Kyu CANKU7 fiveseven
MVP
CANKU7
Kazanma
Bomba İmha
Skor
1 - 1

Round 3
Takım Öldüren Ölen Silah
TERRORIST CANKU7 Kyu tec9
CT SHAKAL * GIGABYTEâ„¢ CANKU7 ak47
TERRORIST Rage SHAKAL * GIGABYTEâ„¢ p250
CT surrenderG Rage m4a1_silencer
CT GRAYFOX; k$_1 =DD m4a1
TERRORIST ^KEY^ surrenderG cz75a
CT GRAYFOX; ^KEY^ m4a1
CT warden^ bishop ak47
MVP
GRAYFOX;
Kazanma
Bomba İmha
Skor
2 - 1

Round 4
Takım Öldüren Ölen Silah
CT Kyu k$_1 =DD ak47
CT Kyu Rage ak47
CT SHAKAL * GIGABYTEâ„¢ CANKU7 ssg08
CT Kyu ^KEY^ ak47
CT GRAYFOX; bishop m4a1
MVP
Kyu
Kazanma
Normal
Skor
3 - 1

Round 5
Takım Öldüren Ölen Silah
TERRORIST CANKU7 Kyu tec9
CT GRAYFOX; bishop ak47
CT SHAKAL * GIGABYTEâ„¢ ^KEY^ ak47
TERRORIST k$_1 =DD SHAKAL * GIGABYTEâ„¢ p250
CT warden^ k$_1 =DD m4a1_silencer
CT GRAYFOX; Rage ak47
TERRORIST CANKU7 GRAYFOX; ak47
TERRORIST CANKU7 warden^ ak47
TERRORIST CANKU7 surrenderG ak47
MVP
CANKU7
Kazanma
Normal
Skor
3 - 2

Round 6
Takım Öldüren Ölen Silah
CT warden^ ^KEY^ m4a1_silencer
CT SHAKAL * GIGABYTEâ„¢ CANKU7 m4a1
TERRORIST bishop SHAKAL * GIGABYTEâ„¢ galilar
CT Kyu k$_1 =DD awp
TERRORIST Rage Kyu ak47
CT GRAYFOX; bishop m4a1
TERRORIST Rage GRAYFOX; ak47
CT warden^ Rage m4a1_silencer
MVP
warden^
Kazanma
Normal
Skor
4 - 2

Round 7
Takım Öldüren Ölen Silah
CT warden^ CANKU7 m4a1_silencer
CT surrenderG Rage m4a1_silencer
CT surrenderG k$_1 =DD m4a1_silencer
CT warden^ ^KEY^ m4a1_silencer
CT surrenderG bishop m4a1_silencer
MVP
surrenderG
Kazanma
Normal
Skor
5 - 2

Round 8
Takım Öldüren Ölen Silah
TERRORIST bishop warden^ galilar
TERRORIST CANKU7 GRAYFOX; ak47
TERRORIST ^KEY^ SHAKAL * GIGABYTEâ„¢ ak47
CT surrenderG bishop m4a1_silencer
TERRORIST k$_1 =DD surrenderG ak47
CT Kyu ^KEY^ xm1014
TERRORIST CANKU7 Kyu ak47
MVP
CANKU7
Kazanma
Normal
Skor
5 - 3

Round 9
Takım Öldüren Ölen Silah
TERRORIST k$_1 =DD GRAYFOX; ak47
TERRORIST CANKU7 Kyu ak47
CT SHAKAL * GIGABYTEâ„¢ k$_1 =DD p250
CT surrenderG bishop mag7
TERRORIST ^KEY^ SHAKAL * GIGABYTEâ„¢ ak47
TERRORIST Rage surrenderG ak47
CT warden^ CANKU7 ak47
TERRORIST Rage warden^ ak47
MVP
Rage
Kazanma
Normal
Skor
5 - 4

Round 10
Takım Öldüren Ölen Silah
CT SHAKAL * GIGABYTEâ„¢ bishop m4a1
TERRORIST ^KEY^ SHAKAL * GIGABYTEâ„¢ ak47
TERRORIST k$_1 =DD surrenderG ak47
CT GRAYFOX; Rage awp
TERRORIST CANKU7 Kyu ak47
CT warden^ CANKU7 m4a1_silencer
CT warden^ k$_1 =DD m4a1_silencer
CT warden^ ^KEY^ usp_silencer
MVP
warden^
Kazanma
Normal
Skor
6 - 4

Round 11
Takım Öldüren Ölen Silah
CT Kyu bishop xm1014
TERRORIST k$_1 =DD Kyu p250
CT SHAKAL * GIGABYTEâ„¢ k$_1 =DD ak47
CT GRAYFOX; ^KEY^ awp
TERRORIST Rage GRAYFOX; p250
CT warden^ Rage m4a1_silencer
TERRORIST CANKU7 SHAKAL * GIGABYTEâ„¢ tec9
CT surrenderG CANKU7 m4a1
MVP
CANKU7
Kazanma
Normal
Skor
7 - 4

Round 12
Takım Öldüren Ölen Silah
CT Kyu bishop m4a1
CT Kyu Rage m4a1
TERRORIST CANKU7 SHAKAL * GIGABYTEâ„¢ tec9
TERRORIST k$_1 =DD warden^ tec9
CT GRAYFOX; k$_1 =DD ak47
CT Kyu ^KEY^ m4a1
CT GRAYFOX; CANKU7 ak47
MVP
Kyu
Kazanma
Normal
Skor
8 - 4

Round 13
Takım Öldüren Ölen Silah
CT GRAYFOX; bishop ak47
TERRORIST k$_1 =DD GRAYFOX; awp
TERRORIST CANKU7 surrenderG ak47
CT warden^ k$_1 =DD m4a1
CT warden^ ^KEY^ m4a1
TERRORIST CANKU7 SHAKAL * GIGABYTEâ„¢ ak47
TERRORIST Rage warden^ ak47
TERRORIST Rage Kyu ak47
MVP
CANKU7
Kazanma
Normal
Skor
8 - 5

Round 14
Takım Öldüren Ölen Silah
TERRORIST CANKU7 Kyu ak47
TERRORIST k$_1 =DD warden^ ak47
TERRORIST k$_1 =DD GRAYFOX; ak47
CT SHAKAL * GIGABYTEâ„¢ k$_1 =DD p250
TERRORIST bishop surrenderG ak47
TERRORIST CANKU7 SHAKAL * GIGABYTEâ„¢ hegrenade
MVP
CANKU7
Kazanma
Normal
Skor
8 - 6

Round 15
Takım Öldüren Ölen Silah
CT warden^ CANKU7 m4a1_silencer
TERRORIST ^KEY^ warden^ ak47
CT GRAYFOX; bishop famas
TERRORIST k$_1 =DD surrenderG awp
CT GRAYFOX; ^KEY^ famas
TERRORIST Rage GRAYFOX; ak47
CT SHAKAL * GIGABYTEâ„¢ Rage ssg08
TERRORIST k$_1 =DD Kyu awp
CT SHAKAL * GIGABYTEâ„¢ k$_1 =DD ak47
MVP
k$_1 =DD
Kazanma
Normal
Skor
9 - 6

Round 16
Takım Öldüren Ölen Silah
CT k$_1 =DD surrenderG usp_silencer
TERRORIST GRAYFOX; Rage glock
CT CANKU7 Kyu usp_silencer
CT CANKU7 warden^ usp_silencer
TERRORIST SHAKAL * GIGABYTEâ„¢ k$_1 =DD glock
TERRORIST GRAYFOX; bishop usp_silencer
CT CANKU7 SHAKAL * GIGABYTEâ„¢ usp_silencer
TERRORIST GRAYFOX; ^KEY^ usp_silencer
TERRORIST GRAYFOX; CANKU7 usp_silencer
MVP
GRAYFOX;
Kazanma
Normal
Skor
10 - 6

Round 17
Takım Öldüren Ölen Silah
CT ^KEY^ SHAKAL * GIGABYTEâ„¢ cz75a
CT bishop surrenderG cz75a
TERRORIST warden^ k$_1 =DD mp7
CT bishop warden^ cz75a
TERRORIST Kyu bishop ak47
CT CANKU7 Kyu deagle
TERRORIST GRAYFOX; ^KEY^ ump45
CT Rage GRAYFOX; fiveseven
MVP
bishop
Kazanma
Normal
Skor
10 - 7

Round 18
Takım Öldüren Ölen Silah
TERRORIST SHAKAL * GIGABYTEâ„¢ k$_1 =DD ssg08
TERRORIST warden^ bishop tec9
CT Rage SHAKAL * GIGABYTEâ„¢ m4a1
CT Rage surrenderG m4a1
TERRORIST Kyu Rage deagle
CT ^KEY^ GRAYFOX; ump45
CT CANKU7 Kyu m4a1
CT CANKU7 warden^ m4a1
MVP
CANKU7
Kazanma
Normal
Skor
10 - 8

Round 19
Takım Öldüren Ölen Silah
TERRORIST GRAYFOX; k$_1 =DD glock
CT Rage SHAKAL * GIGABYTEâ„¢ famas
CT ^KEY^ warden^ ump45
TERRORIST Kyu ^KEY^ glock
CT bishop Kyu m4a1
CT Rage GRAYFOX; famas
CT bishop surrenderG m4a1
MVP
bishop
Kazanma
Normal
Skor
10 - 9

Round 20
Takım Öldüren Ölen Silah
CT k$_1 =DD warden^ awp
CT Rage SHAKAL * GIGABYTEâ„¢ famas
CT Rage surrenderG famas
CT ^KEY^ GRAYFOX; m4a1_silencer
CT k$_1 =DD Kyu awp
MVP
k$_1 =DD
Kazanma
Normal
Skor
10 - 10

Round 21
Takım Öldüren Ölen Silah
CT bishop SHAKAL * GIGABYTEâ„¢ m4a1
CT ^KEY^ warden^ m4a1_silencer
CT bishop surrenderG m4a1
CT ^KEY^ GRAYFOX; usp_silencer
CT k$_1 =DD Kyu p250
MVP
^KEY^
Kazanma
Normal
Skor
10 - 11

Round 22
Takım Öldüren Ölen Silah
TERRORIST warden^ k$_1 =DD ak47
CT Rage GRAYFOX; m4a1
CT ^KEY^ SHAKAL * GIGABYTEâ„¢ m4a1_silencer
CT Rage surrenderG m4a1
TERRORIST warden^ Rage ak47
TERRORIST warden^ CANKU7 ak47
CT bishop warden^ m4a1
TERRORIST Kyu ^KEY^ ak47
CT bishop Kyu m4a1
MVP
warden^
Kazanma
Bomba İmha
Skor
10 - 12

Round 23
Takım Öldüren Ölen Silah
CT k$_1 =DD surrenderG awp
CT Rage warden^ m4a1
CT Rage SHAKAL * GIGABYTEâ„¢ m4a1
CT k$_1 =DD GRAYFOX; awp
TERRORIST Kyu bishop ak47
TERRORIST Kyu ^KEY^ ak47
CT k$_1 =DD Kyu awp
MVP
k$_1 =DD
Kazanma
Normal
Skor
10 - 13

Round 24
Takım Öldüren Ölen Silah
CT k$_1 =DD SHAKAL * GIGABYTEâ„¢ awp
CT ^KEY^ warden^ m4a1
CT CANKU7 surrenderG ak47
CT k$_1 =DD GRAYFOX; awp
CT CANKU7 Kyu p250
MVP
CANKU7
Kazanma
Normal
Skor
10 - 14

Round 25
Takım Öldüren Ölen Silah
TERRORIST GRAYFOX; CANKU7 awp
CT ^KEY^ warden^ m4a1
CT k$_1 =DD SHAKAL * GIGABYTEâ„¢ awp
TERRORIST GRAYFOX; ^KEY^ awp
CT bishop Kyu m4a1
TERRORIST surrenderG bishop ak47
CT k$_1 =DD surrenderG awp
TERRORIST GRAYFOX; k$_1 =DD awp
CT Rage GRAYFOX; ak47
MVP
GRAYFOX;
Kazanma
Bomba İmha
Skor
10 - 15

Round 26
Takım Öldüren Ölen Silah
CT k$_1 =DD SHAKAL * GIGABYTEâ„¢ awp
CT Rage GRAYFOX; ak47
CT bishop surrenderG m4a1
CT Rage Kyu ak47
TERRORIST warden^ bishop ak47
TERRORIST warden^ k$_1 =DD ak47
CT CANKU7 warden^ m4a1
MVP
warden^
Kazanma
Normal
Skor
10 - 16