Phoenix 16 - 8 HWA
26.08.16 - 21:00 de_cbble
Round 1
Takım Öldüren Ölen Silah
CT RydeN m1tez cz75a
CT andrEX foiz usp_silencer
CT andrEX schal3r usp_silencer
TERRORIST jxLs STARK` RydeN glock
TERRORIST jxLs STARK` 卡abysss * glock
TERRORIST Viresse❤️B 斯SaH乃aZな glock
TERRORIST jxLs STARK` andrEX cz75a
TERRORIST Viresse❤️B rqx ★ hkp2000
MVP
jxLs STARK`
Kazanma
Normal
Skor
1 - 0

Round 2
Takım Öldüren Ölen Silah
CT RydeN jxLs STARK` cz75a
TERRORIST m1tez rqx ★ mac10
TERRORIST schal3r 卡abysss * mp7
TERRORIST schal3r RydeN mp7
TERRORIST Viresse❤️B andrEX ak47
TERRORIST Viresse❤️B 斯SaH乃aZな ak47
MVP
schal3r
Kazanma
Normal
Skor
2 - 0

Round 3
Takım Öldüren Ölen Silah
CT rqx ★ schal3r p250
TERRORIST m1tez 斯SaH乃aZな mac10
TERRORIST jxLs STARK` rqx ★ ak47
TERRORIST m1tez andrEX mac10
TERRORIST Viresse❤️B 卡abysss * ak47
TERRORIST jxLs STARK` RydeN ak47
MVP
m1tez
Kazanma
Normal
Skor
3 - 0

Round 4
Takım Öldüren Ölen Silah
CT 斯SaH乃aZな foiz m4a1
CT andrEX schal3r m4a1
CT 卡abysss * m1tez m4a1
TERRORIST Viresse❤️B andrEX ak47
TERRORIST jxLs STARK` 斯SaH乃aZな ak47
CT 卡abysss * jxLs STARK` m4a1
TERRORIST Viresse❤️B rqx ★ ak47
CT RydeN Viresse❤️B mag7
MVP
卡abysss *
Kazanma
Bomba İmha
Skor
3 - 1

Round 5
Takım Öldüren Ölen Silah
CT RydeN m1tez mag7
TERRORIST schal3r andrEX ak47
CT 斯SaH乃aZな schal3r m4a1
TERRORIST Viresse❤️B 斯SaH乃aZな awp
TERRORIST foiz 卡abysss * ak47
CT RydeN foiz mag7
TERRORIST Viresse❤️B rqx ★ awp
TERRORIST Viresse❤️B RydeN awp
MVP
Viresse❤️B
Kazanma
Normal
Skor
4 - 1

Round 6
Takım Öldüren Ölen Silah
TERRORIST jxLs STARK` RydeN ak47
TERRORIST foiz 斯SaH乃aZな ak47
TERRORIST Viresse❤️B rqx ★ tec9
TERRORIST Viresse❤️B 卡abysss * tec9
TERRORIST jxLs STARK` andrEX ak47
MVP
jxLs STARK`
Kazanma
Normal
Skor
5 - 1

Round 7
Takım Öldüren Ölen Silah
CT 卡abysss * schal3r m4a1
TERRORIST m1tez rqx ★ ak47
CT 卡abysss * m1tez m4a1
TERRORIST jxLs STARK` RydeN ak47
CT andrEX jxLs STARK` m4a1
TERRORIST foiz 卡abysss * ak47
TERRORIST Viresse❤️B andrEX awp
CT 斯SaH乃aZな Viresse❤️B m4a1
CT 斯SaH乃aZな foiz m4a1
MVP
卡abysss *
Kazanma
Bomba İmha
Skor
5 - 2

Round 8
Takım Öldüren Ölen Silah
CT 卡abysss * foiz awp
CT 卡abysss * jxLs STARK` awp
TERRORIST Viresse❤️B 卡abysss * awp
CT RydeN schal3r mag7
CT 斯SaH乃aZな m1tez m4a1
TERRORIST Viresse❤️B 斯SaH乃aZな awp
MVP
卡abysss *
Kazanma
Skor
5 - 3

Round 9
Takım Öldüren Ölen Silah
TERRORIST m1tez 卡abysss * mac10
TERRORIST jxLs STARK` RydeN sawedoff
TERRORIST m1tez 斯SaH乃aZな awp
CT andrEX m1tez m4a1
TERRORIST schal3r andrEX nova
CT rqx ★ Viresse❤️B m4a1
TERRORIST schal3r rqx ★ nova
MVP
m1tez
Kazanma
Normal
Skor
6 - 3

Round 10
Takım Öldüren Ölen Silah
TERRORIST jxLs STARK` 斯SaH乃aZな m4a1
TERRORIST Viresse❤️B rqx ★ awp
CT RydeN m1tez p250
CT 卡abysss * jxLs STARK` cz75a
TERRORIST schal3r 卡abysss * ak47
CT RydeN Viresse❤️B ak47
TERRORIST foiz RydeN ak47
TERRORIST foiz andrEX ak47
MVP
RydeN
Kazanma
Normal
Skor
7 - 3

Round 11
Takım Öldüren Ölen Silah
TERRORIST schal3r RydeN ak47
CT rqx ★ schal3r awp
TERRORIST Viresse❤️B rqx ★ ak47
TERRORIST Viresse❤️B andrEX ak47
CT 斯SaH乃aZな foiz famas
CT 卡abysss * Viresse❤️B m4a1
TERRORIST jxLs STARK` 斯SaH乃aZな ak47
TERRORIST m1tez 卡abysss * ak47
MVP
Viresse❤️B
Kazanma
Normal
Skor
8 - 3

Round 12
Takım Öldüren Ölen Silah
CT andrEX foiz p250
TERRORIST schal3r RydeN ak47
TERRORIST jxLs STARK` 斯SaH乃aZな ak47
CT 卡abysss * schal3r ak47
TERRORIST m1tez andrEX ak47
TERRORIST m1tez rqx ★ ak47
TERRORIST jxLs STARK` 卡abysss * ak47
MVP
m1tez
Kazanma
Normal
Skor
9 - 3

Round 13
Takım Öldüren Ölen Silah
CT 斯SaH乃aZな m1tez awp
TERRORIST jxLs STARK` RydeN ak47
TERRORIST schal3r andrEX ak47
CT 斯SaH乃aZな schal3r awp
CT 卡abysss * Viresse❤️B awp
CT rqx ★ foiz awp
TERRORIST jxLs STARK` rqx ★ ak47
CT 卡abysss * jxLs STARK` awp
MVP
jxLs STARK`
Kazanma
Normal
Skor
9 - 4

Round 14
Takım Öldüren Ölen Silah
CT RydeN Viresse❤️B mag7
CT RydeN schal3r mag7
TERRORIST foiz RydeN tec9
TERRORIST m1tez andrEX tec9
CT 斯SaH乃aZな m1tez awp
CT 斯SaH乃aZな jxLs STARK` awp
CT 斯SaH乃aZな foiz awp
MVP
斯SaH乃aZな
Kazanma
Normal
Skor
9 - 5

Round 15
Takım Öldüren Ölen Silah
CT 斯SaH乃aZな Viresse❤️B awp
TERRORIST foiz andrEX ak47
TERRORIST schal3r 斯SaH乃aZな ak47
TERRORIST jxLs STARK` RydeN ak47
CT 卡abysss * jxLs STARK` cz75a
CT 卡abysss * foiz awp
TERRORIST m1tez 卡abysss * ak47
TERRORIST m1tez rqx ★ ak47
MVP
m1tez
Kazanma
Normal
Skor
10 - 5

Round 16
Takım Öldüren Ölen Silah
TERRORIST 卡abysss * m1tez glock
TERRORIST andrEX RydeN glock
CT Viresse❤️B andrEX hkp2000
TERRORIST rqx ★ foiz glock
CT Viresse❤️B rqx ★ hkp2000
CT Viresse❤️B 斯SaH乃aZな hkp2000
CT jxLs STARK` 卡abysss * hkp2000
MVP
Viresse❤️B
Kazanma
Normal
Skor
11 - 5

Round 17
Takım Öldüren Ölen Silah
CT foiz 卡abysss * ump45
CT foiz 斯SaH乃aZな ump45
TERRORIST rqx ★ foiz deagle
CT m1tez andrEX ump45
CT m1tez rqx ★ ump45
TERRORIST RydeN m1tez tec9
CT schal3r RydeN mp7
MVP
m1tez
Kazanma
Normal
Skor
12 - 5

Round 18
Takım Öldüren Ölen Silah
CT Viresse❤️B rqx ★ m4a1
CT Viresse❤️B RydeN m4a1
CT foiz 斯SaH乃aZな fiveseven
TERRORIST andrEX m1tez glock
CT schal3r 卡abysss * mp7
CT foiz andrEX fiveseven
MVP
foiz
Kazanma
Normal
Skor
13 - 5

Round 19
Takım Öldüren Ölen Silah
TERRORIST 卡abysss * jxLs STARK` ak47
TERRORIST 斯SaH乃aZな Viresse❤️B ak47
TERRORIST 斯SaH乃aZな m1tez ak47
TERRORIST RydeN foiz sawedoff
TERRORIST rqx ★ schal3r hegrenade
MVP
斯SaH乃aZな
Kazanma
Normal
Skor
13 - 6

Round 20
Takım Öldüren Ölen Silah
TERRORIST 卡abysss * foiz ak47
CT schal3r 斯SaH乃aZな m4a1
TERRORIST andrEX schal3r ak47
TERRORIST RydeN Viresse❤️B sawedoff
CT m1tez RydeN mp9
TERRORIST 卡abysss * m1tez ak47
TERRORIST 卡abysss * jxLs STARK` ak47
MVP
卡abysss *
Kazanma
Normal
Skor
13 - 7

Round 21
Takım Öldüren Ölen Silah
CT schal3r RydeN hkp2000
TERRORIST andrEX Viresse❤️B ak47
TERRORIST 卡abysss * m1tez awp
TERRORIST andrEX schal3r ak47
TERRORIST 卡abysss * foiz awp
TERRORIST andrEX jxLs STARK` ak47
MVP
andrEX
Kazanma
Normal
Skor
13 - 8

Round 22
Takım Öldüren Ölen Silah
CT jxLs STARK` 斯SaH乃aZな m4a1_silencer
TERRORIST rqx ★ jxLs STARK` ak47
CT m1tez 卡abysss * m4a1
CT foiz RydeN m4a1_silencer
CT m1tez rqx ★ m4a1
TERRORIST andrEX m1tez ak47
CT schal3r andrEX m4a1
MVP
m1tez
Kazanma
Normal
Skor
14 - 8

Round 23
Takım Öldüren Ölen Silah
CT schal3r andrEX ak47
CT m1tez RydeN m4a1_silencer
TERRORIST rqx ★ jxLs STARK` ak47
CT Viresse❤️B rqx ★ m4a1
CT Viresse❤️B 卡abysss * m4a1
TERRORIST 斯SaH乃aZな m1tez ak47
CT schal3r 斯SaH乃aZな ak47
MVP
schal3r
Kazanma
Normal
Skor
15 - 8

Round 24
Takım Öldüren Ölen Silah
CT m1tez RydeN m4a1_silencer
TERRORIST 斯SaH乃aZな m1tez ump45
CT Viresse❤️B 斯SaH乃aZな m4a1
CT schal3r andrEX ak47
CT jxLs STARK` 卡abysss * ak47
CT jxLs STARK` rqx ★ ak47
MVP
jxLs STARK`
Kazanma
Normal
Skor
16 - 8