Dark Passage 16 - 5 Crew
07.10.16 - 23:00 de_mirage
Round 1
Takım Öldüren Ölen Silah
CT SasuKe yT hkp2000
CT SasuKe incN -,- hkp2000
TERRORIST c0us woxic❤É glock
CT Maiko c0us usp_silencer
CT Maiko standeztD` o.O usp_silencer
CT Maiko infrEEE++ usp_silencer
MVP
Maiko
Kazanma
Normal
Skor
1 - 0

Round 2
Takım Öldüren Ölen Silah
TERRORIST yT woxic❤É deagle
CT mini =DD c0us famas
CT mini =DD yT famas
CT mini =DD incN -,- famas
TERRORIST infrEEE++ Maiko deagle
TERRORIST standeztD` o.O mini =DD p250
CT SasuKe standeztD` o.O mp9
TERRORIST infrEEE++ SasuKe famas
TERRORIST infrEEE++ bishop famas
MVP
mini =DD
Kazanma
Normal
Skor
1 - 1

Round 3
Takım Öldüren Ölen Silah
CT bishop standeztD` o.O deagle
TERRORIST infrEEE++ mini =DD ak47
TERRORIST yT Maiko ak47
CT bishop incN -,- deagle
TERRORIST infrEEE++ woxic❤É ak47
CT SasuKe yT ump45
TERRORIST c0us SasuKe mp7
TERRORIST c0us bishop m4a1
MVP
bishop
Kazanma
Normal
Skor
1 - 2

Round 4
Takım Öldüren Ölen Silah
CT woxic❤É incN -,- hkp2000
CT SasuKe yT p250
TERRORIST standeztD` o.O SasuKe m4a1
CT woxic❤É standeztD` o.O hkp2000
TERRORIST infrEEE++ woxic❤É ak47
TERRORIST c0us bishop mac10
TERRORIST infrEEE++ Maiko ak47
CT mini =DD c0us p250
CT mini =DD infrEEE++ ak47
MVP
mini =DD
Kazanma
Bomba Patlatma
Skor
1 - 3

Round 5
Takım Öldüren Ölen Silah
TERRORIST infrEEE++ mini =DD ak47
TERRORIST standeztD` o.O Maiko ak47
CT bishop incN -,- m4a1
TERRORIST standeztD` o.O bishop ak47
CT woxic❤É c0us m4a1
TERRORIST standeztD` o.O woxic❤É ak47
CT SasuKe infrEEE++ m4a1
CT SasuKe yT m4a1
TERRORIST standeztD` o.O SasuKe ak47
MVP
standeztD` o.O
Kazanma
Normal
Skor
1 - 4

Round 6
Takım Öldüren Ölen Silah
CT mini =DD infrEEE++ deagle
TERRORIST c0us SasuKe galilar
CT woxic❤É standeztD` o.O p250
TERRORIST yT woxic❤É ak47
CT Maiko yT p250
TERRORIST c0us Maiko galilar
CT mini =DD incN -,- ak47
TERRORIST c0us bishop galilar
CT mini =DD c0us ak47
MVP
mini =DD
Kazanma
Normal
Skor
2 - 4

Round 7
Takım Öldüren Ölen Silah
CT bishop infrEEE++ m4a1
TERRORIST incN -,- bishop tec9
CT Maiko yT m4a1_silencer
TERRORIST incN -,- Maiko tec9
TERRORIST standeztD` o.O mini =DD p250
CT SasuKe standeztD` o.O m4a1
CT woxic❤É c0us awp
TERRORIST incN -,- SasuKe tec9
CT woxic❤É incN -,- hkp2000
MVP
incN -,-
Kazanma
Bomba İmha
Skor
3 - 4

Round 8
Takım Öldüren Ölen Silah
CT mini =DD yT m4a1
TERRORIST c0us woxic❤É tec9
CT mini =DD incN -,- m4a1
CT mini =DD standeztD` o.O m4a1
TERRORIST infrEEE++ mini =DD p250
CT bishop infrEEE++ m4a1
CT bishop c0us m4a1
MVP
mini =DD
Kazanma
Normal
Skor
4 - 4

Round 9
Takım Öldüren Ölen Silah
CT SasuKe standeztD` o.O m4a1
TERRORIST yT SasuKe ak47
CT Maiko yT m4a1_silencer
TERRORIST c0us Maiko ak47
TERRORIST incN -,- bishop ak47
CT woxic❤É incN -,- m4a1
CT mini =DD infrEEE++ m4a1
CT mini =DD c0us awp
MVP
mini =DD
Kazanma
Normal
Skor
5 - 4

Round 10
Takım Öldüren Ölen Silah
CT mini =DD incN -,- ak47
CT mini =DD standeztD` o.O ak47
CT mini =DD yT ak47
TERRORIST c0us mini =DD tec9
TERRORIST c0us bishop tec9
CT woxic❤É c0us awp
CT Maiko infrEEE++ m4a1_silencer
MVP
mini =DD
Kazanma
Normal
Skor
6 - 4

Round 11
Takım Öldüren Ölen Silah
TERRORIST yT mini =DD awp
TERRORIST c0us woxic❤É ak47
CT bishop c0us m4a1
TERRORIST standeztD` o.O Maiko ak47
CT bishop incN -,- m4a1
TERRORIST infrEEE++ bishop ak47
CT SasuKe infrEEE++ m4a1
TERRORIST standeztD` o.O SasuKe ak47
MVP
bishop
Kazanma
Normal
Skor
6 - 5

Round 12
Takım Öldüren Ölen Silah
TERRORIST infrEEE++ bishop ak47
CT mini =DD c0us fiveseven
CT SasuKe standeztD` o.O famas
TERRORIST infrEEE++ SasuKe ak47
CT woxic❤É incN -,- m4a1
CT Maiko yT m4a1_silencer
CT woxic❤É infrEEE++ m4a1
MVP
woxic❤É
Kazanma
Normal
Skor
7 - 5

Round 13
Takım Öldüren Ölen Silah
TERRORIST infrEEE++ mini =DD ak47
TERRORIST infrEEE++ bishop ak47
CT Maiko yT ak47
CT woxic❤É infrEEE++ awp
CT Maiko standeztD` o.O ak47
CT Maiko incN -,- ak47
CT SasuKe c0us m4a1
MVP
Maiko
Kazanma
Bomba İmha
Skor
8 - 5

Round 14
Takım Öldüren Ölen Silah
CT SasuKe incN -,- m4a1
CT SasuKe infrEEE++ m4a1
CT Maiko standeztD` o.O m4a1
CT Maiko yT m4a1
CT woxic❤É c0us p250
MVP
SasuKe
Kazanma
Normal
Skor
9 - 5

Round 15
Takım Öldüren Ölen Silah
CT bishop standeztD` o.O m4a1_silencer
CT mini =DD infrEEE++ ak47
TERRORIST c0us mini =DD ak47
CT bishop c0us m4a1_silencer
CT Maiko yT m4a1
CT bishop incN -,- m4a1_silencer
MVP
bishop
Kazanma
Normal
Skor
10 - 5

Round 16
Takım Öldüren Ölen Silah
CT yT mini =DD usp_silencer
TERRORIST bishop infrEEE++ glock
TERRORIST bishop yT glock
TERRORIST Maiko c0us glock
CT incN -,- SasuKe hkp2000
TERRORIST woxic❤É standeztD` o.O usp_silencer
TERRORIST woxic❤É incN -,- usp_silencer
MVP
bishop
Kazanma
Normal
Skor
11 - 5

Round 17
Takım Öldüren Ölen Silah
TERRORIST mini =DD incN -,- ak47
TERRORIST woxic❤É infrEEE++ mac10
CT c0us SasuKe fiveseven
CT yT woxic❤É deagle
TERRORIST mini =DD yT ak47
TERRORIST bishop standeztD` o.O mac10
TERRORIST bishop c0us mac10
MVP
mini =DD
Kazanma
Normal
Skor
12 - 5

Round 18
Takım Öldüren Ölen Silah
CT infrEEE++ SasuKe usp_silencer
TERRORIST woxic❤É standeztD` o.O mac10
CT infrEEE++ woxic❤É ump45
CT infrEEE++ mini =DD ump45
TERRORIST bishop infrEEE++ ump45
TERRORIST Maiko yT ump45
TERRORIST bishop c0us ump45
TERRORIST Maiko incN -,- ump45
MVP
infrEEE++
Kazanma
Normal
Skor
13 - 5

Round 19
Takım Öldüren Ölen Silah
CT incN -,- SasuKe m4a1
CT incN -,- mini =DD m4a1
TERRORIST bishop incN -,- ak47
TERRORIST Maiko c0us ak47
CT infrEEE++ Maiko m4a1
TERRORIST bishop infrEEE++ ak47
CT standeztD` o.O woxic❤É m4a1
TERRORIST bishop standeztD` o.O ak47
TERRORIST bishop yT ak47
MVP
bishop
Kazanma
Normal
Skor
14 - 5

Round 20
Takım Öldüren Ölen Silah
TERRORIST mini =DD incN -,- ak47
CT infrEEE++ mini =DD fiveseven
TERRORIST SasuKe c0us ak47
TERRORIST Maiko infrEEE++ ak47
TERRORIST SasuKe yT ak47
TERRORIST SasuKe standeztD` o.O ak47
MVP
SasuKe
Kazanma
Normal
Skor
15 - 5

Round 21
Takım Öldüren Ölen Silah
CT yT bishop awp
TERRORIST SasuKe yT ak47
CT infrEEE++ woxic❤É m4a1
TERRORIST mini =DD standeztD` o.O ak47
TERRORIST Maiko c0us ak47
TERRORIST mini =DD incN -,- ak47
TERRORIST mini =DD infrEEE++ ak47
MVP
mini =DD
Kazanma
Normal
Skor
16 - 5